Prisliste

 

Camping_norsk icon_norsk_camping

Camping

Bobil315,-
Campingvogn315,-
Telt245,-
Strøm50,-

 Valg av spesifikk enhet ved booking

50,-

Avbestillingsforsikring

50,-

 

Hytter_norsk Icon_norsk_hytter

Hytter

Standard hytte, 1-2 gjester990,- per døgn

Premium hytte, 1-2 gjester

(Utvask inkludert)

1190,- per døgn

Tillegg for 3. og 4. gjest i hytte

(Gjelder ikke barn under 16 år)

150,- per døgn

Sengetøy + Håndkle

150,-

UtvaskInkludert
 

 

 

 

 

Andra_tjenester_norsk Tjenester_norsk

Andre tjenester

Vaskepolett 30,-
Leie av tennisbane100,- per time
Leie av tennisutstyr150,- 
Leie av sykkel

100,- for 4 t.

150,- per dag

Ferske rundstykker/baguetter

Fra kr. 10,-

 

Rabatter_norsk Rabbater_norsk

Rabatter

15,- rabatt ved onlinebestilling 
10% NAF-rabatt på campingovernatting
5% NAF-rabatt på hytteovernatting
Hvert 7. døgn gratis (forutsetter sammenhengende opphold)
20% studentrabatt

 

Generelle betingelser og personvernerklæring

 

Her finner du våre generelle betingelser og lengre ned på siden finnes informasjon om Levanger Campings personvernerklæring. Nedenfor finner du også nyttig informasjon i forbindelse med bruk av online booking.

Generelle betingelser

Her finner du våre generelle betingelser. Betingelsene gjelder alle bookinger hos oss, inkludert booking via vårt online bookingsystem eller som foretas gjennom tredjepart.

Ved spørsmål ber vi deg kontakte oss, enten via e-post post@levangercamping.no eller på telefon +47 400 07 006.

Bestilling

Bookingen blir bindende når du har mottatt en skriftlig bekreftelse fra Levanger Camping. Antall døgn, pris, losji, samt øvrige produkter og tjenester som skal leveres av campingen framgår av bekreftelsen gjesten vil motta etter bestilling. Campingen er pliktig å holde av den forhåndsbestilte plassen eller hytten frem til kl. 22.00 på ankomstdagen. Har gjesten ikke avbestilt eller ankommet innen denne tid kan campingen kansellere bookingen uten å kontakte gjesten.

Priser og betaling

Alle priser som er opplyst i Levanger Campings online bookingsystem eller på hjemmesiden er opplyst i norske kroner inklusive moms og avgifter.

 

Ved booking via vårt online bookingsystem skal oppholdet forhåndsbetales. Ved booking via epost, telefon eller tredjepart kan du selv velge om du vil forhåndsbetale oppholdet eller om du vil betale ved ankomst. Levanger Camping aksepterer betaling fra følgende kredittkortselskaper: Visa, MasterCard, Diners og Eurocard. For bestilling via vårt online bookingsystem aksepterer vi Visa, MasterCard og Diners. Det er ikke pålagt gebyr på handel som foregår gjennom online booking. 

Endring og avbestilling

Hva slags avbestillingsregler som gjelder for din booking er avhengig av hvilken type booking du har gjennomført, og disse fremkommer på din bookingbekreftelse. Her kan du lese om de ulike reglene for endring og avbestilling:

 

  1.  Du har åpent kjøp i 24 timer etter at bookingen har blitt gjennomført.
  2. Endring av booking kan gjøres kostnadsfritt i 2022. Om du endrer bookingen til et dyrere opphold betaler du mellomlegget. Om du endrer bookingen til et billigere opphold får du tilgodelapp på mellomlegget.
  3. Dersom avbestillingen skjer innen 3 dager før ankomst får du tilbake hele kjøpesummen.
  4. Dersom avbestillingen skjer mindre enn 3 dager før ankomst eller om du avbryter oppholdet uten gyldig grunn, belastes du for første døgn/påfølgende døgn av oppholdet. Vi forbeholder oss også retten til å ta betalt for eventuelle utestående beløp.

Om du vil endre eller avbestille bookingen gjør du det ved å ringe +47 400 07 006 eller å sende epost til post@levangercamping.no.

Avbestillingsforsikring

Når du booker opphold kan du kjøpe avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikringen gir rett til kostnadsfri avbestilling frem til kl. 12.00 på ankomstdagen. Vi ber om at vi meddeles så fort du vet at bestillingen må avbestilles.

Inn- og utsjekkingstider

  • Innsjekk for bobil/campingvogn/telt fra kl. 13.00.
  • Innsjekk for hytter fra kl. 15.00.
  • Gjester melder sin ankomst i resepsjonen. Avgift for oppholdet betales forskuddsvis etter gjeldende priser.
  • Utsjekk frem til kl. 12.00 på avreisedagen.

Ankomst

Gjester melder sin ankomst til ansvarshavende og oppgir navn, telefonnummer og registreringsnummer. Avgift for oppholdet betales forskuddsvis etter gjeldende priser. Meld fra til personalet dersom det er spesielle forhold med boenheten.

Opphold

Gjesten skal rette seg etter betjeningens anvisninger og plikter å sette seg inn i forskrifter vedrørende brannvern, gass og evt. andre bestemmelser.

Opptreden

Det skal vises hensyn ovenfor andre gjester. Stillhet og nattero skal overholdes mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
Hunder holdes i bånd.

Salg på campingområdet er kun tillatt med ansvarshavendes samtykke.

Gjester som foretar avtrede utenfor oppsatte sanitærbygg eller på annen måte forurenser vil få påpakning og kan vises bort fra plassen.

Hunder, katter og andre kjæledyr

Det må vises hensyn ovenfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Dyrets eier er ansvarlig for at kjæledyrets adferd er akseptabel på en campingplass. All avføring som kjæledyret legger fra seg skal fjernes av dyrets eier. Det gjelder både på plassen og langs veier og stier hvor det ferdes andre.

Alle hunder og katter på plassen skal holdes i kort bånd hele året, også utenom den generelle båndtvangstiden. Andre kjæledyr skal også holdes i bånd eller oppbevares i egnet innhegning/bur.

Av hensyn til andre gjester er det ikke tillat å medbringe dyr inn på fellesanlegg. Regelen gjelder selvfølgelig ikke førerhund.

Brannvern og grilling

Gjesten har selv ansvar for at campingenheten er i brannteknisk orden. Det er påbudt med røykvarsler og brannslukkingsapparat, og eventuelt gassvarsler. Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon, eller annen ulykke forbygges iht. brannloven §5. Gass- og kull-griller kan fritt benyttes dersom værforhold ligger til rette for det. Engangsgrill kan kun benyttes på steinlagt eller asfaltert område. Det er forbudt å tenne bål, samt benytte bålpanne, på campingområdet.

Avstand/Konstruksjoner/Parkering

Campingenheten skal ikke plasseres nærmere enn 4 meter fra neste campingenhet (minimum 3 meter for plasser etablert før 01.01.2022).

Campingenheten skal kun bestå av bobil/vogn/telt og tilhørende fortelt. Det er ikke tillatt å bygge egne konstruksjoner på plassen for døgngjester.

Maks én bil per campingenhet. Veier skal være fri for parkerte biler, slik at andre gjester og eventuelle utrykningskjøretøy har fri ferdsel på området.

Bilkjøring

Bilkjøring på området skal begrenses til minimum, og foretas i lav og sikker hastighet. Biler har vikeplikt for gående og syklende. Bilkjøring mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal kun foretas dersom det er høyst nødvendig.

Ansvar for skade

Gjesten, eller den som står som garantist for oppholdet, er ansvarlig for skade på plass, lokaler eller andre gjesters eiendeler, som følge av uaktsomhet eller uforsvarlig opptreden av gjestene. Vi minner om at alle lokaler innendørs på Levanger Camping er røykfrie. Ved overtredelse kommer campingen til å kreve erstatning for ekstra vask/rens av rommet. Denne erstatningen er satt til 1 500 NOK og kommer til å debiteres fra sluttregningen til gjesten som står ansvarlig for oppholdet.

Strømkabel

Det skal være en skadefri ledning fra strømboksen til inntak i vognen. Strømkabelen skal være gummikabel 3×2,5 mm² og jordet. Kabelen skal maksimum være 25 meter lang og trukket ut av trommel. Kabler for støpsler skal være i forskriftsmessig stand.

Avløp

Spillvann og lignende skal ikke slippes ned i grunnen, men samles opp og tømmes på dertil tilrettelagt sted. Vannpostene skal kun benyttes til påfylling av vann. Tømming av gråvann ved vannpostene er strengt forbudt, og skal kun gjøres på anvist tømmestasjon.

Tømming av toalettkassett skjer på anvist plass ved sanitærbygg.

Avfall/containere

Kun vanlige husholdningsavfall (matrester, emballasje fra mat og småting) skal kastes i containeren for restavfall. Vi oppfordrer til kildesortering, og annet avfall tas med og kastes av leietaker/eier selv.

Force majeure

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll - for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale - gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Mislighold

Dersom campingplassens ordensreglement eller generelle betingelser vesentlig eller gjentatte ganger misligholdes av gjesten eller av andre som benytter gjestens campingenhet, kan oppholdet heves med umiddelbar virkning. Gjesten vedtar at han/hun kan kastes ut uten søksmål og dom dersom han/hun ikke flytter når oppholdet er utløpt, jf. Tvangsfullbyrdelsesloven §13-2, tredje ledd, bokstav b.

Tvister

Tvister mellom partene om forståelsen eller gjennomføringen av denne avtale, skal søkes løst ved forhandlinger. I den utstrekning partene ikke blir enige, skal saken avgjøres etter den norske rett for de alminnelige domstoler i den rettskrets hvor campingen har verneting.

Personvernerklæring for Levanger Camping

Levanger Camping behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, for eksempel når du bestiller tjenester av oss, overnatter på vår campingplass, bruker tjenester vi leverer og i enkelte andre sammenhenger. I vår personvernerklæring finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. Under finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller vil kreve innsyn. Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Levanger Camping Drift AS, org. nr. 945 472 308, Postboks 249, 7601 Levanger, tlf. +47 400 07 006, e-post post@levangercamping.no, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i våre systemer for booking, fakturering og campingdrift. Når du booker, overnatter og betaler hos oss, er det Levanger Camping Drift AS som er behandlingsansvarlig. Levanger Camping Drift AS, org. nr. 945 472 308, Postboks 249, 7601 Levanger, tlf. +47 400 07 006, e-post post@levangercamping.no, er behandlingsansvarlig for våre internettsider. Levanger Camping Drift AS er også behandlingsansvarlig for vår markedsføring og utsendelse av eposter til våre kunder, samt annen digital markedsføring.

Behandling av personopplysninger knyttet til booking og opphold

I forbindelse med dine bookinger foretatt av deg selv eller av andre på vegne av deg, behandler vi de personopplysninger vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtalen om booking og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller som du har gitt oss via reisebyrå eller agent. Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon. I tillegg behandler vi andre opplysninger du måtte ha gitt oss og som har relevans for ditt opphold hos oss. Dette kan være informasjon om spesielle ønsker for ditt opphold. Vi registrerer alle kjøp og bestillinger du gjør hos oss for å levere kjøpte varer og tjenester, og for at du skal kunne betale for dem.

Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen om booking med deg, og i tillegg så lenge gjeldende lovverk eller myndighetspålegg pålegger oss dette. Vi loggfører bruk av nøkkelkort i vår campingplass. Dette gjør vi for å motvirke og oppklare kriminalitet, og av hensyn til sikkerhet, herunder brannsikkerhet.

Behandling av personopplysninger for utvikling, feilsøking og sikkerhet

Vi vil behandle data som inkluderer personopplysninger for å gjøre feilsøking og rette feil, forbedre tjenestene våre og teknologien vi bruker og for å analysere bruk og brukeradferd. Videre vil vi behandle personopplysninger for å verifisere din identitet, herunder verifisere identitet i forbindelse med din bruk av våre digitale tjenester. Vi anonymiserer data eller utarbeider statistikk så langt vi klarer, men vil også måtte behandle personopplysninger for utviklings-, feilsøkings-, statistikk- og sikkerhetsformål.

Utlevering av personopplysninger og lovpålagt behandling

Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette.

Dine rettigheter

Du som person har flere rettigheter etter personopplysningsregelverket. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Dersom du ønsker innsyn i vår behandling av dine persondata, kan dette gjøres her. Andre henvendelser kan du sende til oss på epost til post@levangercamping.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig. Vi kommer til å be deg bekrefte din identitet eller be deg oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette må vi gjøre for å forsikre oss om at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Bruk av databehandler. Overføring til utland

Vi bruker flere databehandlere for å kunne leverer våre tjenester til deg. Vår største databehandler er vårt bookingsystem CompuSoft AS. Personopplysninger om bestilling av overnatting behandles i Danmark og med Compusoft som vår databehandler. Utlevering til Danmark har grunnlag i EUs modellavtale for overføring fra oss som behandlingsansvarlig til databehandler.

Endringer i personvernerklæring eller i behandling

Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av våre tjenester overfor våre kunder. Dette vil kunne endre måten eller omfanget av vår behandling av personopplysninger. Informasjonen vi gir gjennom denne personvernerklæringen vil derfor justeres og oppdateres med ujevne mellomrom. Vi vil dessuten endre personvernerklæringen når nye regler eller myndighetspraksis gjør det nødvendig.